Werkwijze

U krijgt uw behandeling uitsluitend vergoed als u verwezen bent door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze verwijst u voor generalistische basis hulp (kort: ongeveer 3 gesprekken van 45 minuten, middel: 7 gesprekken, intensief: 10 gesprekken) of gespecialiseerde hulp. In de verwijsbrief moet vermeld staan welk van de twee soorten hulp gevraagd wordt, en wat de voorlopige diagnose is (dat kan ook in overleg met ons).

Tijdens de telefonische aanmelding voeren wij met u een kort gesprek waarin wij van onze kant kijken of u bij ons op uw plek bent, wat voor therapie u nodig heeft en bij wie u terecht kunt. U krijgt dan ook informatie over eventuele wachttijd.

In de eerste gesprekken worden uw klachten en omstandigheden verder in kaart gebracht en nemen we uw levensloop door. Aan het eind daarvan bespreken we met u ons behandelvoorstel. Daarin staat opgenomen wat het doel van de behandeling is en welke methoden we gaan gebruiken. Daarbij laten we ons leiden door de vraag wat u nodig hebt gezien uw klachten.

We streven naar een behandeling die bij u aansluit en kunnen daarbij verschillende behandelvormen toepassen, waaronder cognitieve gedragstherapie, clientcentered – en systeemtherapie. De gesprekken duren meestal 45 minuten, maar kunnen ook korter zijn.

We maken gebruik van vragenlijsten om meer inzicht te krijgen en om het effect van de behandeling na te gaan. Aan het einde ronden we af met een evaluatiegesprek.

Beroepsrichtlijnen:

De Heer de Vos is lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en de VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie). Mw. T. Prins is lid van het NIP en de LVE (Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen). Wij zijn daarmee gebonden aan de beroepscode voor psychologen. Die houdt o.a. in dat niets aan derden gerapporteerd mag worden zonder uw toestemming. Ook is vastgelegd in hoe bij klachten te handelen.                                   Ons Kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.